Ασφάλεια και ιδιωτικότητα των δεδομένων

 
 

Σας εγγυόμαστε ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα δοθούν σε τρίτους έξω από το κέντρο μελέτης.
Όλα τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα από ένα μοναδικό αριθμό αναγνώρισης (InSCI-ID) και δεν υπάρχει καμία προσωπική πληροφορία, όπως το όνομα ή η διεύθυνση στο έντυπο ή στο μέσω διαδικτύου ερωτηματολόγιο. Τα έντυπα ερωτηματολόγια θα αποθηκευτούν σε μια κλειδωμένη θέση και τα ηλεκτρονικά δεδομένα θα αποθηκεύονται σε ένα επαγγελματικό προστατευμένο σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων. Η προστασία των δεδομένων διασφαλίζεται επίσης κατά τη διάρκεια της απευθείας μέσω διαδικτύου εισαγωγής δεδομένων, μιας και η επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή σας και του διακομιστή είναι κρυπτογραφημένη (https, SSL) και ως εκ τούτου δεν είναι αναγνώσιμη από κανέναν άλλο. Για να παρέχεται υψηλή ασφάλεια έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, παρακολούθησης και χειρισμού των δεδομένων, μόνο τα εγγεγραμμένα άτομα από τα κέντρα μελέτης θα έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων.