ΕΙΣΟΔΟΣ

 

 

Συνδεθείτε για να ξεκινήσετε την έρευνα

Για να ξεκινήσετε τη συμπλήρωση του ερωτηματολόγίου InSCI, παρακαλούμε εισάγετε το InSCI όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας παρακάτω.
Μπορείτε να βρείτε αυτά τα στοιχεία σύνδεσης στην έντυπη έκδοση του ερωτηματολογίου ή στην επιστολή πρόσκλησης που λάβατε από το κέντρο μελέτης InSCI. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να τα βρείτε, επικοινωνήστε με το κέντρο μελέτης.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα, παρακαλούμε επιλέξτε την αντίστοιχη χώρα στη δεξιά πλευρά.