Κέντρο Μελέτης

 

Το τοπικό Κέντρο Μελέτης

Παρακαλώ στείλτε την υπογεγραμμένη φόρμα συναίνεσης στο τοπικό κέντρο μελέτης σας. Σε περίπτωση που έχετε ολοκληρώσει την έντυπη έκδοση του ερωτηματολογίου, παρακαλώ στείλτε το μαζί με την υπογεγραμμένη φόρμα συναίνεσης:
Ταχυδρομική διεύθυνση:
 Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών ΠΑΣΠΑ (Παράρτημα Μακεδονίας-Θράκης)
Καθηγητού Σιγάλα 9 & Παπαδάκη 41
περιοχή Βούλγαρη
542 48 Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email) contact@gr.insci.network
Αποποίηση ευθυνών:
Η ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας έγκειται στο Κέντρο Μελέτης InSCI. Η ακεραιότητα των πληροφοριών που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα αυτή ελέγχεται με προσοχή κατά τη μεταφόρτωση. Ωστόσο, το Κέντρο Μελέτης της InSCI δεν εγγυάται ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι πάντα ενημερωμένες ή χωρίς σφάλματα. Το Κέντρο Μελέτης της InSCI διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ενημερώσει τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που παρέχονται ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Το Κέντρο Μελέτης InSCI δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη εντός του νομικά επιτρεπτού πεδίο για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες και / ή επακόλουθες ζημιές που προκύπτουν από τις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα.