Τι είναι το InSCI;

 

Η Διεθνής Κοινοτική Έρευνα για τις Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού (InSCI) έχει αναπτυχθεί ως ένα πρώτο βήμα για να αποκτηθούν ολοκληρωμένες και συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση που βιώνουν τα άτομα με κάκωση νωτιαίου μυελού. Η πολυ-εθνική κοινοτική έρευνα InSCI περιλαμβάνει 27 χώρες και θα είναι η πρώτη έρευνα σχετικά με την κάκωση νωτιαίου μυελού που θα διεξαχθεί ταυτόχρονα και στις έξι περιφέρειες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) σε όλο τον κόσμο. Όλα τα άτομα με τραυματική ή μη τραυματική κάκωση νωτιαίου μυελού που ζουν στην κοινότητα της συμμετέχουσας χώρας και είναι ηλικίας άνω των 18 ετών είναι επιλέξιμα για την εν λόγω έρευνα. Προσφέρεται μια ηλεκτρονική ή έντυπη εκδοχή του ερωτηματολόγιου, ενώ προσφέρεται και μια τηλεφωνική συνέντευξη για τα άτομα που δεν είναι σε θέση, μόνοι, να συμπληρώσουν μόνοι τους το ερωτηματολόγιο.
Ο κύριος στόχος της έρευνας InSCI είναι να περιγράψει και να προσδιορίσει τους παράγοντες που σχετίζονται με τη λειτουργικότητα, την υγεία και την ευημερία των ατόμων που ζουν με κάκωση νωτιαίου μυελού, εντός και μεταξύ των χωρών. Η συστηματική συλλογή δεδομένων και η αξιολόγηση του τι σημαίνει να ζεις με αυτήν την κατάσταση καθώς και η κατάσταση των σχετικών συστημάτων υγείας και αποκατάστασης παρέχει βασικές πληροφορίες για αυτό που η κοινωνία μπορεί να κάνει για να βελτιώσει την κατάσταση των ατόμων με κάκωση νωτιαίου μυελού.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη διεξαγωγή διεξαγωγής διαλόγου με φορείς λήψης αποφάσεων για πολιτικές μεταρρυθμίσεις με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της διατήρησης της υγείας και της ευημερίας των ατόμων αυτών με κάκωση νωτιαίου μυελού.
insci_countries