Pusat Kajian

 

Pusat Kajian tempatan anda

Sila hantar persetujuan termaklum yang telah ditandatangani ke pusat kajian tempatan anda. Sekiranya anda telah selesai soal selidik versi kertas, sila hantar bersama-sama dengan persetujuan termaklum yang telah ditandatangani:
Alamat Pos:
Jabatan Perubatan Pemulihan
Tingkat 12, Menara selatan
Pusat Perubatan Universiti Malaya
59100 Kuala Lumpur
Malaysia

Penafian:
Pusat Kajian InSCI bertanggungjawab atas kandungan laman web ini. Integriti maklumat yang diterbitkan di laman web ini disemak dengan teliti apabila dimuatnaik. Walau bagaimanapun, Pusat Kajian InSCI tidak menjamin bahawa maklumat yang diberikan adalah sentiasa terkini atau bebas daripada kesilapan. Pusat Kajian InSCI berhak untuk meminda atau mengemaskinikan maklumat atau data yang diberikan pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.
Pusat Kajian InSCI tidak menanggung apa-apa liabiliti dalam skop yang dibenarkan secara sah untuk apa-apa kerugian langsung atau tidak langsung dan / atau kerugian yang timbul akibat daripada maklumat yang diberikan di laman web.