Informacje o uczestniku badania

 

5.

Kto mieszka z Panem/Panią w gospodarstwie domowym?

Należy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które Pana/Pani dotyczą
 
 
 
 

5/179