Informacje o uczestniku badania

 

10.

Poniższy rysunek drabiny symbolizuje Pana/Pani pozycję w społeczeństwie polskim.

U góry drabiny są ludzie, którym najlepiej się powodzi, np. ci, którzy mają najlepszą sytuację materialną, najlepsze wykształcenie i najbardziej szanowane zawody. U dołu drabiny są ludzie, którym powodzi się najgorzej - np. mają najgorszą sytuację materialną, najniższe wykształcenie i najmniej szanowane zawody lub nie mają pracy. Im wyżej widzi Pan/Pani siebie na drabinie, tym bliżej Panu/Pani do ludzi na samej górze. Im niżej Pan/Pani siebie widzi, tym bliżej Panu/Pani do ludzi na samym dole.

W którym miejscu drabiny widzi Pan/Pani siebie?

Proszę postawić duży krzyżyk   X   na tym szczeblu drabiny, który odpowiada Pana/Pani obecnej pozycji w życiu w porównaniu z innymi mieszkańcami naszego kraju.

10/179