Problemy zdrowotne

 
Proszę ocenić, w jakim stopniu wymienione poniżej problemy zdrowotne dotyczyły Pana/Pani w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli dany problem wystąpił u Pana/Pani, proszę zaznaczyć, czy otrzymał/a Pan/Pani leczenie z tego powodu (np. leki lub inny rodzaj leczenia zlecony przez lekarza lub innego pracownika ochrony zdrowia).

24.

Problemy ze snem

Np. trudności z zasypianiem lub nieprzesypianie nocy i zbyt wczesne budzenie się.
Czy otrzymał/a Pan/Pani leczenie z tego powodu?

24/179