Aktywność i zaangażowanie

 
Kolejny dział dotyczy trudności, jakie Pan/Pani napotyka w życiu codziennym. Proszę uwzględnić zarówno dni dobre, jak i złe w ciągu ostatnich 4 tygodni.

Jak dużą trudność sprawiało w ciągu ostatnich 4 tygodni ...

52.

robienie różnych rzeczy dla relaksu lub przyjemności?

52/179