Aktywność i zaangażowanie

 
Kolejny dział dotyczy trudności, jakie Pan/Pani napotyka w życiu codziennym. Proszę uwzględnić zarówno dni dobre, jak i złe w ciągu ostatnich 4 tygodni.

55.

Czy jest Pan/Pani w stanie stać bez podpierania się?

Jak dużą trudność stanowi stanie przez dłuższy czas, np. 30 minut?

55/179