Samodzielne wykonywanie codziennych czynności

 
Proszę dokładnie przeczytać tekst i zaznaczyć kółeczko obok stwierdzenia, które najlepiej określa Pana/Pani obecną sytuację

59.

Jedzenie i picie

59/179