Samodzielne wykonywanie codziennych czynności

 
Proszę dokładnie przeczytać tekst i zaznaczyć kółeczko obok stwierdzenia, które najlepiej określa Pana/Pani obecną sytuację

68.

Które z wymienionych poniżej czynności potrafi Pan/Pani wykonać bez pomocy innych osób lub korzystania z urządzeń napędzanych elektrycznie?

Należy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które Pana/Pani dotyczą

68/179