Praca

 

72.

Czy w okresie od uszkodzenia rdzenia kręgowego korzystał/a Pan/Pani z rehabilitacji zawodowej?

np. doradztwo zawodowe, nauka nowego zawodu, szkolenia zawodowe

72/179