Czynniki środowiskowe

 
W życiu codziennym podlegamy różnym wpływom otoczenia, których źródłem mogą być osoby, przedmioty, prawo i usługi, czy też warunki klimatyczne. Są to tzw. czynniki środowiskowe. Mogą one ułatwić lub utrudnić życie. Proszę ocenić, jak bardzo wymienione poniżej czynniki środowiskowe wpłynęły na Pana/Pani udział w życiu społecznym w ciągu ostatnich 4 tygodni.

87.

Brak dostępu lub ograniczony dostęp do miejsc publicznych

np. brak dostępu do publicznych budynków, parków

87/179