Jakość życia i ogólny stan zdrowia

 
Kolejne pytania dotyczą oceny Pana/Pani jakości życia w ogóle i w różnych sferach życia. Proszę myśleć o swoim życiu w ciągu ostatnich 14 dni. Proszę pamiętać o uznawanych przez Pana/Panią standardach, nadziejach, przyjemnościach i powodach do obaw.

W ciągu ostatnich 14 dni ...

118.

jak określiłby/aby Pan/Pani jakość swojego życia?

118/179