Ważne cele życiowe

 
Poniżej podano różne cele życiowe, które często mają duże znaczenie dla osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Proszę zastanowić się wobec każdego z nich, w jakim stopniu jest on dla Pana/Pani ważny?

131.

Uzyskanie renty lub innego świadczenia związanego z niepełnosprawnością


131/179