Ważne cele życiowe

 

136.

Poniżej podano te same cele życiowe, co w poprzednich pytaniach. Proszę o zaznaczenie, w jakiej kolejności chciałby Pan/ chiałaby Pani je zrealizować? Proszę zrobić to wpisując w tabelę odpowiedni numer od najważniejszego (1) do najmniej ważnego (10)


136/179