Zawód, orzeczenie o niepełnosprawności

 

138.

Jaki jest Pana/Pani zawód wyuczony?

138/179