Poglądy na życie

 
W każdym z punktów przedstawione są dwie opinie oznaczone literami „a" i „b”. Z każdej takiej pary proszę wybrać tę opinię (tylko jedną), która wydaje się Panu/Pani bardziej podobna do własnej (nie zaś tę, z którą chciałby/chciałaby lub uważa Pan/Pani, że powinien/powinna się zgodzić). W pewnych przypadkach może się wydać, że obie opinie są zgodne z Pana/Pani poglądem, albo też żadna nie jest z nim zgodna. W takiej sytuacji proszę upewnić się, że wybrał/a Pan/Pani tę opinię, która wydaje się bardziej zgodna z Pana/Pani opinią

140.

 

a
b

140/179