Ocena wpływu na otaczającą rzeczywistość

 
W jakim stopniu Pan/Pani zgadza się lub nie zgadza się z podanymi stwierdzeniami? Proszę starać się za każdym razem odpowiadać niezależnie, tj. tak by poprzednie Pana/Pani odpowiedzi nie wpływały na aktualne. Nie ma dobrych lub złych odpowiedzi.

169.

W niepewnych czasach zwykle spodziewam się najlepszego


169/179