Stan odpowiedzi

Zestawienie wszystkich pytań

  • ###  = Na to pytanie nie udzielono jeszcze odpowiedzi
  • ###  = Na to pytanie udzielono częściowej odpowiedzi.
  • ###  = Na to pytanie udzielono odpowiedzi
  • ###  = Pytanie nieistotne (ze względu na udzielenie określonej odpowiedzi na inne pytanie)


Informacje o uczestniku badania

Opis uszkodzenia rdzenia kręgowego

Energia i żywotność (żywotność i samopoczucie)

Problemy zdrowotne

Aktywność i zaangażowanie

Czynności codzienne

Praca

Czynniki środowiskowe

Opieka zdrowotna

Czynniki osobowe

Jakość życia i ogólny stan zdrowia

Ważne cele życiowe

Uszkodzenie rdzenia a stan zdrowia

Zawód, orzeczenie o niepełnosprawności

Poglądy na życie

Ocena wpływu na otaczającą rzeczywistość

Komentarze i uwagi