Często zadawane pytania

 

Często zadawane pytania

Logowanie
Pytanie 1:
Dlaczego jest konieczność logowania się do kwestionariusza? Czy można wypełnić kwestionariusz bez logowania?
Odpowiedź 1:
Logowanie jest konieczne, gdyż dzięki temu można zapisać odpowiedzi na pytania. Bez logowania odpowiedzi nie mogłyby być zapisane i zostałyby utracone po opuszczeniu strony przez użytkownika.
Przerwy
Pytanie 2:
Czy można wypełnić ankietę w kilku częściach, robiąc przerwy?
Odpowiedź 2:
Tak. Można zrobić przerwę, a potem zalogować się ponownie tak często, jak to konieczne. W oknie Stan odpowiedzi widać, na które pytanie udzielono poprzednio odpowiedzi. Numery pytań, na które udzielono już odpowiedzi, są wyświetlane na zielono, a numery pytań bez odpowiedzi – na fioletowo.
Ekran
Pytanie 3:
Jak można zwiększyć wielkość znaków, żeby lepiej widzieć tekst?
Odpowiedź 3:
Moja mysz ma kółko: Aby zmienić wielkość czcionki, należy wcisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, jednocześnie kręcąc kółkiem myszy w górę lub w dół.
Moja mysz nie ma kółka lub nie korzystam z myszy: Należy wcisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, jak opisano powyżej, jednocześnie naciskając klawisz "+" lub "-" na klawiaturze numerycznej (z prawej strony klawiatury).
Po naciśnięciu klawisza CTRL i "0" wielkość czcionki zmieni się na domyślną .
Przeglądarka
Pytanie 4:
Czy ankietę można wypełniać w dowolnej przeglądarce?
Odpowiedź 4:
Tak, można korzystać z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego, dowolnego systemu operacyjnego i dowolnej przeglądarki. Zalecamy korzystanie z komputera stacjonarnego lub laptopa z podłączoną myszą komputerową.
Zapisywanie danych
Pytanie 5:
Czy dane wprowadzone na daną stronę zostają automatycznie zapisane?
Odpowiedź 5:
Nie. Dane zostają zapisane po naciśnięciu klawisza “Dalej”.
Możliwe odpowiedzi
Pytanie 6:
Co należy zrobić, jeżeli żadna z możliwych odpowiedzi nie odpowiada mojej sytuacji?
Odpowiedź 6:
Należy zaznaczyć odpowiedź najbardziej zbliżoną do sytuacji uczestnika.
Powrót do wcześniejszych pytań
Pytanie 7:
Czy mogę wrócić do wcześniejszych pytań?
Odpowiedź 7:
Tak, możesz wrócić do wcześniej wypełnionych części ankiety lub do konkretnych pytań. Możesz to zrobić poprzez wybór odpowiedniej części kwestionariusza po prawej stronie ekranu lub zaznaczając konkretne pytanie wybierając „Stan odpowiedzi” w zakładce „Kwestionariusz”.