Ośrodek realizujący badanie

 

Ośrodek realizujący badanie w Polsce

Podpisany formularz świadomej zgody na udział w badaniu InSCI należy wysłać do ośrodka realizującego badanie w Polsce. Osoby, które wypełniły kwestionariusz w wersji papierowej, wysyłają wypełniony kwestionariusz wraz z podpisanym formularzem świadomej zgody.:
Adres
Klinika Rehabilitacji Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Pomorska 251
92-213 Łódź
Polska

Wyłączenie odpowiedzialności:
Odpowiedzialność za zawartość tej witryny internetowej ponosi Ośrodek Badawczy InSCI. Integralność informacji opublikowanych na witrynie jest uważnie sprawdzana podczas przesyłania informacji. Mimo to, Ośrodek Badawczy InSCI nie gwarantuje, że podane informacje są zawsze aktualne i nie zawierają błędów. Ośrodek Badawczy InSCI zastrzega sobie możliwość modyfikacji lub aktualizacji dostępnych na witrynie informacji lub danych w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.
Ośrodek Badawczy InSCI nie ponosi odpowiedzialności w zakresie dopuszczalnym prawem z powodu wszelkich strat bezpośrednich lub pośrednich i/lub strat następczych wynikających z informacji opublikowanych na tej witrynie.