Co to jest InSCI?

 

Międzynarodowe Badanie Środowiskowe Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego (InSCI) to pierwszy etap projektu mającego na celu uzyskanie wszechstronnych i porównywalnych informacji o sytuacji osób żyjących z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Badanie środowiskowe InSCI obejmie 27 krajów. Będzie to pierwsze badanie dotyczące uszkodzeń rdzenia kręgowego, jakie zostanie przeprowadzone jednocześnie we wszystkich 6 regionach WHO na całym świecie. Udział w badaniu mogą wziąć wszystkie osoby w wieku od 18 lat z uszkodzeniem rdzenia kręgowego będącym wynikiem urazu lub powstałym z innej przyczyny żyjące w środowisku w jednym z krajów biorących udział w badaniu InSCI. Kwestionariusz można wypełnić w Internecie lub w wersji drukowanej. Osoby, które nie są w stanie wypełnić kwestionariusza samodzielnie, mają możliwość telefonicznego kontaktu z ankieterem.
Głównym celem badania InSCI jest opisanie i zidentyfikowanie czynników związanych z funkcjonowaniem, zdrowiem i dobrostanem osób żyjących z uszkodzeniem rdzenia kręgowego w poszczególnych krajach i w skali międzynarodowej. Zorganizowane pozyskiwanie danych i ocena rzeczywistej sytuacji osób żyjących z uszkodzeniem rdzenia kręgowego oraz powiązanych struktur w obrębie systemu opieki zdrowotnej i rehabilitacji będą źródłem podstawowych informacji o możliwościach poprawy sytuacji osób żyjących z uszkodzeniem rdzenia kręgowego w społeczeństwie.
Oczekiwane wyniki badania InSCI staną się podstawą dialogu z instytucjami odpowiedzialnymi za wprowadzanie reform mających na celu poprawę funkcjonowania oraz ochronę stanu zdrowia i dobrostanu osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego.
insci_countries