ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ

 
 

เรารับรองว่าข้อมูลของท่านจะถูกปกป้องด้วยมาตรฐานสูงสุด และข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกนำออกไปสู่สาธารณะภายนอก.
แบบสอบถามทั้งหมดจะไม่ระบุชื่อ โดยการใช้หมายเลขประจำตัวที่โครงการจัดให้ (InSCI-ID) และไม่มีข้อมูลส่วนตัวเช่น ชื่อ หรือ ที่อยู่ในแบบสอบทั้งที่เป็นกระดาษหรือที่อยู่ในระบบออนไลน์. กระดาษแบบสอบถามจะถูกเก็บในตู้ที่ล็อคไว้ ส่วนข้อมูลอิเล็กทรอนิกถูกบันทึกไว้ในระบบจัดการโดยใช้ระบบป้องกันอย่างมืออาชีพ, การปกป้องข้อมูลจะได้รับการรับรองว่าการป้อนข้อมูลขณะบันทึกข้อมูลจะถูกบันทึกไว้เป็นภาษา (https.ssl) ที่ผู้อื่นอ่านไม่ออก. เพื่อป้องกันอย่างสูงสุดมิให้ผู้อื่นเข้าถึง,รู้เห็นและจัดการข้อมูล เฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ณ หน่วยวิจัย เท่านั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้