บทนำ

 

เรียน ผู้เข้าร่วมโครงการ

ขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านสนใจเข้าร่วมโครงการสำรวจบาดเจ็บไขสันหลังสากล
เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านเข้าร่วมโครงการนี้


เรามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อท่านในการตอบแบบสอบถาม กรุณาอ่านแต่ละข้อด้วยความตั้งใจ

  • กรุณาตอบแบบสอบถามให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ และไม่ควรข้ามคำถามข้อใดข้อหนึ่งไปโดยไม่ตอบ
  • ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี สิ่งที่สำคัญคือขอให้ท่านตอบและเลือกข้อความที่ตรงกับสถานการณ์ของท่านมากที่สุด
  • ท่านสามารถพักการกรอกแบบสอบถามในระบบออนไลน์นี้ และทำต่อในภายหลังได้ ทั้งนี้ข้อความที่ตอบครั้งก่อนจะถูกบันทึกไว้
  • เมนูนำทางที่อยู่ทางขวามือจะระบุภาพรวมในแต่ละส่วนของแบบสอบถามนี้ ซึ่งใช้บอกว่าท่านกำลังตอบแบบสอบถามอยู่ที่หัวข้อใด
  • ท้ายสุดของแบบสอบถาม ท่านจะเห็นภาพรวมของการตอบแบบสอบถามที่ผ่านมาทั้งหมด. หมายเลขสีแดงเป็นข้อที่ท่านยังไม่ได้ตอบ, หมายเลขสีเขียวเป็นข้อที่ท่านตอบสมบูรณ์แล้ว. กรุณาเลือกหมายเลขสีแดงเพื่อกลับไปตอบคำถามดังกล่าวให้สมบูรณ์.
  • เมื่อสิ้นสุดการตอบแบบสอบถามออนไลน์, กรุณาออกจากระบบแล้วปิดหน้าต่างที่เปิดไว้ทั้งหมด.
  • หากมีข้อสงสัย กรุณาพยายามหาคำตอบจากหัวข้อ คำถามที่ถูกถามบ่อย . ในกรณีที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ กรุณาติดต่อ สายขอความช่วยเหลือ.

ขอบคุณอีกครั้งที่เข้าร่วมโครงการ. เราขอให้ท่านมีความสุข

จากทีมโครงการสำรวจบาดเจ็บไขสันหลังนานาชาติ