โครงการการสำรวจบาดเจ็บไขสันหลังนานาชาตินี้ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation ในปี ค.ศ. 2017 ในวารสารฉบับดังกล่าว มีการนำเสนอบทความเกี่ยวกับการออกแบบโครงการและการพัฒนาแบบสอบถาม. นอกจากนี้ ประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอสถานการณ์ของผู้พิการบาดเจ็บไขสันหลังในแต่ละประเทศ และแนวคิดในทางปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการนี้. บทความทั้งหมดในวารสารฉบับพิเศษนี้ สามารถเปิดอ่านได้ที่นี่

เนื่องจากข้อมูลกำลังถูกรวบรวม ดังนั้น คาดว่าการวิเคราะห์ข้อมูลและการตีพิมพ์ผลการสำรวจจะยังไม่เสร็จสิ้นก่อนถึงเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2018. เราจะนำความคืบหน้าของการตีพิมพ์ผลการสำรวจมานำเสนอที่นี่
Editorials
The International Spinal Cord Injury Survey and the Learning Health System for Spinal Cord Injury
A. Cieza
PDF
The International Spinal Cord Injury Survey and the Learning Health System for Spinal Cord Injury
G. Stucki, J. Bickenbach
PDF
Research Articles
A Structured Approach to Capture the Lived Experience of Spinal Cord Injury
C. Fekete, M. Post, J. Bickenbach, J. Middleton, B. Prodinger, M. Selb, G. Stucki
PDF
Stakeholder Dialogue as Deliberation for Decision Making in Health Policy and Systems
S. Rubinelli, P. von Groote
PDF
Study Protocol of the International Spinal Cord Injury (InSCI) Community Survey
M. Gross-Hemmi, M. Post, C. Ehrmann, C. Fekete, N. Hasnan, J. Middleton, J. Reinhardt, V. Strøm, G. Stucki
PDF
Rehabilitation Services Provision and Payment
C. Gutenbrunner, M. Blumenthal, V. Geng, C. Egen
PDF
The Cross-Cultural Societal Response to SCI
D. Pacheco Barzallo, M. Gross-Hemmi
PDF
The Implementation Challenge and the Learning Health System for SCI Initiative
G. Stucki, J. Bickenbach
PDF
Country Reports
People with Spinal Cord Injury in China
J. Reinhardt, Y. Zheng, G. Xu, X. Lu, Y. Yin, S. Liu, Q. Gao, X. Xiong, C. He, H. Li, J. Li
PDF
People with Spinal Cord Injury in Germany
M. Blumenthal, V. Geng, C. Egen, C. Gutenbrunner
PDF
People with Spinal Cord Injury in Greece
C. Rapidi, A. Kyriakides
PDF
People with Spinal Cord Injury in Indonesia
A. Tulaar, M. Karyana, L. Wahyuni, A. Paulus, D. Tinduh, F. Anestherita, G. Wangge
PDF
People with Spinal Cord Injury in Israel
M. Zwecker, J. Wolff, T. Shaoul, G. Zeilig, I. Treger
PDF
People with Spinal Cord Injury in Italy
A. Baricich, A. Amico, M. Zampolini, F. Gimigliano, C. Cisari, P. Fiore
PDF
People with Spinal Cord Injury in Korea
Z. Han, B. Lee, W. Kim, S. Lee, H. Im, C. Kim, K. Song, H. Ko, M. Bang, C. Park
PDF
People with Spinal Cord Injury in Lithuania
A. Juocevicius, I. Jamontaite, A. Adomaviciene
PDF
People with Spinal Cord Injury in Malaysia
J. Engkasan, N. Hasnan, Y. Yusuf, L. Latif,
PDF
People with Spinal Cord Injury in the Netherlands
M. Post, C. Nooijen, K. Postma, J. Dekkers, F. Penninx, R. van den Berg-Emons, H. Stam
PDF
People with Spinal Cord Injury in New Zealand
M. van den Heuvel, L. Jansz, X. Xiong, B. Singhal
PDF
People with Spinal Cord Injury in Norway
V. Strøm, G. Månum, A. Leiulfsrud, P. Wedege, T. Rekand, A. Halvorsen, L. Fjellheim, J. Stanghelle
PDF
People with Spinal Cord Injury in Poland
P. Tederko, R. Jagodziński, M. Krasuski, B. Tarnacka
PDF
People with Spinal Cord Injury in Portugal
I. Campos, P. Margalho, A. Lopes, C. Branco, F. Faria, J. Caldas, M. Cunha, M. Andrade, J. Lains
PDF
People with Spinal Cord Injury in South Africa
C. Joseph, E. Scriba, V. Wilson, J. Mothabeng, F. Theron
PDF
People with Spinal Cord Injury in Spain
M. Avellanet, M. Gonzalez-Viejo
PDF
People with Spinal Cord Injury in Switzerland
M. Gross-Hemmi, D. Pacheco Barzallo
PDF
People with Spinal Cord Injury in Thailand
A. Kovindha
PDF
People with Spinal Cord Injury in the United States
C. Richards, N. MacKenzie, S. Roberts, R. Escorpizo
PDF
Whole InSCI Report
InSCI Special Issue
 
PDF