Securitatea şi confidenţialitatea datelor.

 
 

Noi vă garantăm că datele d-voastră sunt protejate la cele mai înalte standard de securitate şi nici una dintre aceste date nu vor fi accesibile unui terţ din afara centrului de studiu.
Toate chestionarele sunt anonimizate printr-un număr de identificare unic (InSCI–ID) şi nu se vor nota pe formatul tipărit sau pe chestionarul online informaţii personale, cum ar fi numele sau adresa. Cherionarele tipărite vor fi păstrate într-un loc inchis iar datele electronice vor fi stocate într-un sistem profesional protejat, de management al bazelor de date. Protecţia datelor este de asemenea garantată în timpul introducerii online a acestora, comunicarea dintre computerul d-voastră şi serverul nostru fiind încriptată (https, ssl), în acest mod nefiind accesibilă nici unei alte persoane. Pentru a asigură înaltă securitate contra accesului neautorizat sau manipulării datelor, numai persoanele autorizate din cadrul centrului de studii vor avea acces la baza de date.