Velkommen

 

Velkommen til den internasjonale ryggmargsskadeundersøkelsen (InSCI)


InSCI er den første verdensomspennende spørreundersøkelsen om personer med ryggmargsskade som bor utenfor sykehus. Denne studien gjennomføres i land over hele verden, og har som mål å undersøke hvordan det er å leve med ryggmargsskade. Dette gjøres ved å spørre dem som vet best, nemlig personer med ryggmargsskade.

insci_countries