ยินดีต้อนรับ

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการสำรวจบาดเจ็บไขสันหลังนานาชาติ


โครงการสำรวจบาดเจ็บไขสันหลังนานาชาติ เป็นการสำรวจผู้พิการบาดเจ็บไขสันหลังในชุมชนจากทั่วโลกเป็นครั้งแรก ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้เข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อสำรวจประสบการณ์การใช้ชีวิตหลังไขสันหลังได้รับบาดเจ็บโดยสอบถามจากผู้ที่รู้ดีที่สุดคือ ผู้ที่มีไขสันหลังได้รับบาดเจ็บเอง

insci_countries