หมายเลขขอความช่วยเหลือ

 

หมายเลขขอความช่วยเหลือ-โครงการสำรวจบาดเจ็บไขสันหลังสากล

หากมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับแบบสอบถาม, เรายินดีให้ความช่วยเหลือ. กรุณาส่งมาถึงเราทางอีเมล์ หรือติดต่อทางโทรศัพท์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ช่วงเวลาทำงาน วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9:00 ถึง 16:00
อีเมล์: contact@th.insci.network
หมายเลขขอความช่วยเหลือ-โครงการสำรวจบาดเจ็บไขสันหลังสากล 053-93-6322