Veel gestelde vragen

 

FAQ

Inloggen
Vraag 1:
Waarom moet ik inloggen? Kan ik de enquête invullen zonder in te loggen?
Antwoord 1:
Inloggen is noodzakelijk om uw gegevens op te slaan. Als u niet inlogt worden uw gegevens niet bewaard en gaan deze verloren zodra u de pagina verlaat. Ook kunt u het invullen hierdoor onderbreken en later verder gaan.
De InSCI enquête is anoniem. Alleen de Nederlandse onderzoekscoördinator heeft een aparte lijst met welke naam bij welk ID hoort, en die gebruikt deze informatie alleen om u voor dit onderzoek uit te nodigen, niet om na te gaan wie welk antwoord heeft gegeven. Deze namenlijst wordt zo snel mogelijk na afloop van het onderzoek vernietigd.
Tussentijds stoppen
Vraag 2:
Moet ik de vragenlijst in één keer invullen?
Antwoord 2:
Nee. U kunt het invullen van de enquête onderbreken en weer opnieuw inloggen zo vaak als u wilt. Het overzicht laat zien waar u bent gestopt. De nummers van de al beantwoorde vragen zijn groen, de nummers van de vragen nog niet zijn beantwoord zijn rood.
Beeld
Vraag 3:
Hoe kan ik inzoomen op de pagina, zodat ik de tekst beter kan zien?
Antwoord 3:
Bij gebruik van een muis met scroll-wiel: U kunt de lettergrootte aanpassen door de CTRL-knop ingedrukt te houden terwijl u met het muiswiel open neer scrolled.
Zonder muis of met muis zonder scroll-wiel: U kunt de lettergrootte aanpassen door de CTRL-knop ingedrukt te houden terwijl u tegelijk op de "+" of "-" knop van uw numerieke toetsenbord aan de rechterkant van het toetsenbord klikt.
Door tegelijk de CTRL-knop en "0" aan te klikken, keert u terug naar het oorspronkelijke zoomniveau.
Browser
Vraag 4:
Kan ik de enquête met elke browser invullen?
Antwoord 4:
Ja, u kunt elke computer of mobiel apparaat, elk besturingssysteem en elke browser gebruiken. Wij raden het gebruik van een desktop computer of een notebook in combinatie met een muis aan.
Opslaan
Vraag 5:
Worden de ingevoerde gegevens per pagina automatisch opgeslagen?
Antwoord 5:
Nee. De gegevens worden opgeslagen zodra u op de knop 'Volgende' klikt.
Kies dan het antwoord dat het dichtst bij uw situatie komt.
Vraag 6:
Wat moet ik doen als geen van de antwoordopties past bij mijn situatie?
Antwoord 6:
Kies dan het antwoord dat het dichtst bij uw situatie komt.