Introductie

 

Beste deelnemer,

Hartelijk dank voor uw deelname aan de InSCI Enquête.
Wij zijn erg blij dat u mee doet!


Hier vindt u nuttige informatie over de InSCI Enquête. Lees de volgende punten alstublieft zorgvuldig door:

  • Vul de enquête alstublieft zo volledig mogelijk in en laat geen vragen onbeantwoord.
  • Er is geen goed of fout antwoord. Het is belangrijk dat u de vragen spontaan beantwoordt en het antwoord kiest dat het best van toepassing is op uw persoonlijke situatie.
  • U kunt het online invullen van de enquête onderbreken en later door gaan door opnieuw in te loggen. Uw antwoorden worden opgeslagen.
  • Het navigatie-menu aan de rechterkant geeft een overzicht van alle hoofdstukken van de enquête. Zo kunt u zien waar u bent in de enquête.
  • Op het einde wordt u doorgestuurd naar het overzicht van alle vragen. Rode cijfers geven aan dat u de vraag niet volledig heeft ingevuld, groene cijfers geven aan dat u de vraag wel volledig heeft ingevuld. Klik op de rode cijfers om naar die vragen terug te gaan en vul de ontbrekende antwoorden als nog in.
  • Om de online enquête af te ronden logt u uit en sluit u alle geopende browservensters
  • Als u vragen heeft dan kunt u proberen via de knop veel gestelde vragen een oplossing te vinden. Als dat geen oplossing biedt, dan kunt u de Nederlandse onderzoekscoördinatormailen.

Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking. Wij wensen u veel succes!

Namens het Internationale InSCI-team en de Nederlandse InSCI-projectgroep,
Karin Postma, onderzoekscoördinator voor InSCI-Nederland
Jos Dekkers, voorzitter van de Dwarslaesie Organisatie Nederland