Onderzoekscentrum

 

Adres

Als u de enquête op papier heeft ingevuld, dan kunt u deze naar de Nederlandse onderzoekscoördinator opsturen. Gebruik daarvoor de bijgevoegde antwoordenvelop. Een postzegel is niet nodig.
Postadres
Erasmus MC
Afdeling Revalidatie, t.a.v. Karin Postma
Antwoordnummer 55
3000 WB Rotterdam
Nederland

Disclaimer:
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze website ligt bij het InSCI onderzoekscentrum in Nottwil, Zwitserland. De accuraatheid van de informatie op deze website is zorgvuldig gecontroleerd. Echter, het InSCI onderzoekscentrum garandeert niet dat de verstrekte informatie altijd up-to-date of vrij van fouten is. Het InSCI onderzoekscentrum behoudt zich het recht voor om de verstrekte informatie of gegevens te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te actualiseren.
Het InSCI onderzoekscentrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid binnen de wettelijk toegestane ruimte voor enige directe of indirecte schade en / of gevolgschade die voortvloeien uit informatie die op de website staat.