Overzicht

Overzicht van alle vragen

  • ###  = Vraag is niet beantwoord
  • ###  = Vraag is gedeeltelijk beantwoord
  • ###  = Vraag is beantwoord
  • ###  = Vraag is niet van toepassing voor u (vanwege een eerder gegeven antwoord)


Persoonsgegevens

Dwarslaesie kenmerken

Vitaliteit en gevoelens

Gezondheidsproblemen

Activiteiten en participatie

Dagelijks leven

Werk

Omgevingsfactoren

Gezondheidszorgvoorzieningen

Persoonlijke kenmerken

Kwaliteit van leven en algemene gezondheid

U in de maatschappij

Lichamelijke activiteit

Commentaar en opmerkingen