Wat is InSCI?

 

De Internationale Dwarslaesie Enquête (InSCI) is ontwikkeld om voor het eerst wereldwijd vergelijkbare informatie over de situatie van mensen met een dwarslaesie te krijgen. Het onderzoek omvat 27 landen in alle zes WHO-regio's. Mensen met een traumatische of niet-traumatische dwarslaesie die in één van de deelnemende landen wonen en ouder zijn dan 18 jaar komen in aanmerking voor deze enquête. De enquête kan online of op papier ingevuld worden.
Het belangrijkste doel van de InSCI Enquête is om het functioneren, de gezondheid en het welzijn van mensen die leven met een dwarslaesie te beschrijven. Daarnaast komen in de enquête factoren aan bod die invloed kunnen hebben op dat functioneren, gezondheid en welzijn. De enquête zal daarmee essentiële informatie opleveren over wat de maatschappij kan doen om de situatie van mensen met een dwarslaesie te verbeteren.
Resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt voor het voeren van gesprekken met zorgverleners en beleidsmakers over maatregelen om de leefsituatie van mensen met een dwarslaesie te verbeteren.
insci_countries