Wstęp

 

Szanowna Pani, Szanowny Panie!

Dziękujemy za zainteresowanie udziałem w badaniu InSCI


Poniżej podajemy kilka informacji przydatnych podczas wypełniania kwestionariusza InSCI. Prosimy dokładnie zapoznać się z poniższymi punktami:

  • Prosimy odpowiedzieć na wszystkie pytania i nie pozostawiać żadnego pytania bez zaznaczonej odpowiedzi.
  • Nie ma odpowiedzi poprawnych i niepoprawnych, dobrych i złych. Prosimy odpowiadać spontanicznie, wybierając możliwości najlepiej odpowiadające Pani/Pana osobistej sytuacji.
  • Wypełnianie kwestionariusza przez Internet można przerwać, a potem wznowić po ponownym zalogowaniu się. Wcześniejsze odpowiedzi zostaną zapisane.
  • Menu nawigacji z prawej strony pokazuje w skrócie wszystkie części kwestionariusza oraz w którym miejscu kwestionariusza Pan/Pani się znajduje.
  • Na końcu nastąpi przekierowanie do okna Stan odpowiedzi gdzie zestawiono wszystkie pytania. Kolor czerwony oznacza niedokończenie odpowiedzi na pytanie, a zielony – udzieloną odpowiedź. Po kliknięciu myszą na czerwoną liczbę można udzielić brakującej odpowiedzi na to pytanie.
  • Aby zakończyć pracę z kwestionariuszem, należy się wylogować i zamknąć wszystkie otwarte okna przeglądarki.
  • Odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości można znaleźć na stronie Często zadawane pytania. Jeżeli te odpowiedzi nie wystarczą, prosimy o kontakt e-mailowy.

Jeszcze raz dziękujemy za udział w badaniu.

Zespół InSCI