Περιγραφή της μέχρι τώρα κατάστασης

Ανασκόπηση όλων των ερωτήσεων

  • ###  = Ερώτηση που δεν έχει απαντηθεί
  • ###  = Ερώτηση που έχει εν μέρει απαντηθεί
  • ###  = Ερώτηση που έχει απαντηθεί
  • ###  = Ερώτηση που δεν είναι σχετική με εσάς (λόγω προηγούμενης απάντησης)


Προσωπικές πληροφορίες

Χαρακτηριστικά της κάκωσης

Ενέργεια και αισθήματα

Προβλήματα Υγείας

Δραστηριότητα και συμμετοχή

Ανεξαρτησία στις δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης

Εργασία

Εξωτερικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες

Υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης

Προσωπικοί παράγοντες

Ποιότητα ζωής και γενική κατάσταση υγείας

Σωματική δραστηριότητα

Υπηρεσίες Αποκατάστασης και
Συσκευές Υποστηρικτικής Τεχνολογίας

Γεωγραφικές πλήροφορίες

Προσωπικές πληροφορίες

Δευτερογενείς διαταραχές υγείας

Σχόλια και επισημάνσεις