Energia i żywotność (żywotność i samopoczucie)

 
Poniższe pytania dotyczą Pana/Pani uczuć i ogólnego samopoczucia w ciągu ostatnich 4 tygodni. Na każde pytanie proszę udzielić jednej odpowiedzi, która najlepiej opisuje Pana/Pani samopoczucie.

Jak często w ciągu ostatnich 4 tygodni ...

17.

czuł/a się Pan/Pani nic nie wart/a i nic nie było w stanie Pana/Pani pocieszyć?

17/179