Aktywność i zaangażowanie

 
Kolejne pytania dotyczą możliwości wykonywania przez Pana/Panią podstawowych czynności wymagających zmiany pozycji ciała. Proszę wybrać odpowiedź, która najlepiej opisuje Pana/Pani możliwość wykonywania danej czynności bez pomocy innej osoby, ale z wykorzystaniem sprzętu/urządzeń, których zwykle Pan/Pani używa w takich sytuacjach (np. desek do przemieszczania się, podnośników, łóżka szpitalnego).

Czy jest Pan/Pani w stanie ...

58.

... położyć się na plecach z pozycji siedzącej na brzegu łóżka?

58/179