Czynniki środowiskowe

 
W życiu codziennym podlegamy różnym wpływom otoczenia, których źródłem mogą być osoby, przedmioty, prawo i usługi, czy też warunki klimatyczne. Są to tzw. czynniki środowiskowe. Mogą one ułatwić lub utrudnić życie. Proszę ocenić, jak bardzo wymienione poniżej czynniki środowiskowe wpłynęły na Pana/Pani udział w życiu społecznym w ciągu ostatnich 4 tygodni.

96.

Brak lub niedostateczna opieka i wsparcie pielęgnacyjne

np. brak lub niedostateczna domowa opieka medyczna lub opieka osobista

96/179