Ważne cele życiowe

 
Poniżej podano różne cele życiowe, które często mają duże znaczenie dla osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Proszę zastanowić się wobec każdego z nich, w jakim stopniu jest on dla Pana/Pani ważny?

132.

Niezależne i odpowiednio wyposażone mieszkanie


132/179